Skip to content

Sukarelawan Malaysia

LAMAN UTAMA ARTIKEL / CERAMAH Patriotisme dan Kesukarelawanan: Sikap dan Peranan Pelajar
Patriotisme dan Kesukarelawanan: Sikap dan Peranan Pelajar
Written by Dr. Azizan Bahari   
Saturday, 07 August 2010 22:52

Oleh: Azizan Bahari

APAKAH ERTI PATRIOTISME?

Patriotisme sering difahami sebagai:

 • Perasaan dan sifat-sifat cintakan tanahair
 • Kesediaan untuk menjaga dan mempertahankan maruah dan kedaulatan watan
 • Memiliki dan berbangga dengan jati diri dan identiti bangsa dan negara
 • Suatu komitmen, perasaan mendalam, dan semangat cintakan bangsa dan negara yang menyerlah apabila dituntut keadaan

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYUMBANG KEPADA PATRIOTISME

 • Patriotisme dapat dipupuk dan berkembang oleh status masyarakat yang (antara lain) bercirikan keamanan, semangat kekitaan, perpaduan/solidarity masyarakat, dan keadilan sosial.

 • Patriotisme tersemai dan subur oleh nilai-nilai, prinsip-prinsip dan ciri-ciri kepemimpinan dan pengurusan negara yang exemplary, dihormati dan dibanggakan, dan yang boleh dijadikan contoh/model seperti dengan wujudnya governans yang baik, integriti (luhur akhlak), kearifan (wisdom), kenegarawanan (statesmanship), dan sebagainya.

 • Patriotisme dimantapkan oleh pencapaian pembangunan yang seimbang dan holistik, budaya ilmu dan intelektual yang segar, persekitaran yang bersih, rakyat yang rajin, kreatif dan entrepreneural, ciri-ciri dan amalan demokratik yang menyerlah, dan tahap kebahagian hidup yang (relatif) tinggi

 

KESUKARELAWANAN DAN PATRIOTISME

 • Kesukarelawanan ialah idea dan penghayatan nilai-nilai murni masyarakat yang sering diterjemahkan melalui sumbangan dan perkongsian ikhlas untuk kepentingan luas masyarakat.

 • Terjemahan konkrit nilai-nilai murni dan prinsip perkongsian anggota-anggota masyarakat ini boleh mengambil pelbagai bentuk dan bidang kerja sukarela: contoh, pemuliharaan alam sekeliling, kebersihan, penyelamatan dan pertolongan kepada mangsa-mangsa bencana, pembanterasan kemiskinan, perjuangan hak-hak asasi manusia, proses pendemokrasian, dan lain-lain. Kegiatan dan khidmat sukarela ini dapat dilihat dalam konteks kepentingan masyarakat luas dan ini umumnya merupakan amalan/tindakan patriotik.

 • Patriotisme, kerjasama, kasih sayang, keprihatinan sosial, persefahaman dan perpaduan, ketahanan nasional, dan sebagainya merupakan tujuan/objektif penting dalam kerja sukarela.

 • Patriotisme mudah dipupuk dan dimanifestasikan oleh pelbagai pihak melalui pelbagai cara dan wahana/wadah – individu, kumpulan, keluarga, komuniti, pusat pengajian, jabatan/agensi, pihak korporat, badan sukarela, dan lain-lain.


SIKAP DAN PERANAN PELAJAR

 • Mengapa sikap dan peranan pelajar penting dalam hal patriotisme ini?

-   Pelajar selaku golongan cerdik-pandai dalam masyarakat mempunyai peranan, pengaruh dan tanggungjawab sosial tertentu; bayangkan kesan terhadap masyarakat jika tenaga yang besar dan penting ini digemblengkan melalui aktiviti/program patriotik…

-   Pelajar institusi pengajian tinggi juga dilihat sebagai role model oleh golongan remaja belia. Sikap dan tingkah laku pelajar, termasuk dalam hal-hal patriotisme, mudah menjadi contoh atau ikutan remaja belia.

-   Dalam banyak masyarakat, pelajar yang prihatin dan melakukan kerja-kerja bagi kepentingan luas dianggap dan diterima sebagai kata hati, atau conscience, atau jurubicara masyarakat.

 • Apakah dan bagaimana memupuk dan menyemarakkan patriotisme dalam jiwa pelajar dan masyarakat?

Antara yang boleh dipertimbangkan ialah:

-   Menjalankan kegiatan-kegiatan (seperti kesenian, intelektual/keilmuan, sosial, dan lain-lain) yang boleh meningkatkan kesedaran pelajar tentang sejarah, tanahair, perjuangan bangsa, pengorbanan generasi-generasi sebelumnya, pencapaian-pencapaian bermakna masyarakat dan negara dalam proses pembangunan sehingga kini, dan sebagainya.

-   Menganjurkan aktiviti dan program secara usahasama dengan komuniti yang dapat memberi peluang kepada pelajar untuk memahami dan mengintegrasikan diri dengan komuniti, dan seterusnya belajar menjalin keakraban serta mengidentifikasikan diri dengan masyarakat luas.

-   Menggalakkan pelajar agar aktif mengikuti, berbincang dan memberikan pendapat, serta peka terhadap perkembangan-perkembangan semasa yang menyentuh kepentingan bangsa dan watan serta masa depan bersama.

-   Memberi ruang kepada pelajar untuk memanifestasikan patriotisme dalam pelbagai bentuk (simbolik dan bermakna) – pamiran, rapat umum, perbarisan, majlis peringatan (mengenang jasa dan sumbangan tokoh), acara penghargaan, dan sebagainya.

-   Menggabungkan niat dan amalan (tindakan). Patriotisme suatu penghayatan-penglibatan, bukan sekadar kesedaran, kefahaman atau apa yang menggelegak di realm perasaan sahaja. Amat diperlukan ialah amalan (practice) atau tindakan patriotik. Walaupun niat penting, tetapi ia belum cukup (apalagi menentukan) jika tanpa amalan…

-   Pelajar memainkan peranan aktif dan mengambil tanggungjawab -- tidak sekadar selaku pengikut, pelaksana, penyokong, apalagi pemerhati sahaja.

-   Penyusunan/pengorganisasian – get organised! – harus menyusun dan bergerak melalui pertubuhan/persatuan pelajar, atau gerakan sukarela yang merupakan gelanggang latihan yang subur dalam proses pendewasaan, bukan bersendirian tanpa komitmen dan penglibatan kolektif.

 • Apakah tradisi atau budaya kampus yang boleh disemaikan dan disuburkan untuk melestarikan projek patriotisme?

-   Sikap, pendirian dan tindakan oleh persatuan /kelab pelajar berhubung isu-isu patriotisme?

-   Mengusahakan pelbagai produk ilmu untuk tujuan mendidik dan merangsang patriotisme.

-   Menjalin jaringan/rangkaian (networking) dengan rakan-rakan di kampus-kampus lain – dekat dan jauh – untuk tujuan sama.

-   Membentuk kerjasama/persepakatan dengan agensi, badan sukarela dan pihak-pihak lain yang sesuai.

-  Menjadikan patriotisme suatu projek penting kemahasiswaan. Di sini, barang diingat, projek patriotisme berkenaan harus digerakkan dan dipopulerkan secara kreatif, menarik dan bermakna dengan mengambil kira kecenderungan dan selera semasa pelajar, bukannya cara-cara klise (cliché) dan propagandistik ala media massa yang boleh cepat menimbulkan kebosanan, malah penolakan pelajar.


RUMUSAN

 • Patriotisme merupakan semangat, komitmen dan penghayatan penting bagi sesebuah masyarakat/bangsa

 • Tidak cukup dengan perasaan, fikiran, patriotisme perlu diterjemahkan ke dalam (bentuk) amalan/tindakan yang konkrit (nyata, real)

 • Selain berkongsi nilai dan tujuan, kesukarelawanan memberi ruang/peluang luas dan pelbagai untuk memupuk dan menghayati patriotisme

 • Pelajar yang sedar dan prihatin mempunyai peranan dan sumbangan penting yang boleh dimainkan untuk mendidik, merangsang dan menyemarakkan patriotisme dalam kalangan warga kampus sendiri dan juga masyarakat umum.

Terima kasih!

* Asalnya nota ceramah yang disampaikan kepada pelajar-pelajar Pembangunan Sosial dan Manusia, Universiti Utara Malaysia.

Baca juga:

1. Azizan Bahari. (2005). Kesukarelawanan dan patriotisme. Dlm. Menghayati kerja sukarela. Petaling Jaya: Qarya Sdn.Bhd.

2. Azizan Bahari. (2004). Generasi muda dan patriotisme. Dlm. Azizan Bahari. (Ed.). Generasi muda menangani cabaran. Petaling jaya: Qarya Sdn.Bhd

 

 

Pustaka Qarya

Banner

Aktiviti

Aktiviti