Skip to content

Sukarelawan Malaysia

LAMAN UTAMA ARTIKEL / CERAMAH Menjadi Pekerja Sosial
Menjadi Pekerja Sosial
Written by Dr. Azizan Bahari   
Saturday, 10 July 2010 18:52

Nota ceramah Azizan Bahari kepada pelajar-pelajar Program Pengurusan Kerja Sosial (UUM)

MENJADI PEKERJA SOSIAL

(Becoming a Social Worker)

PENGENALAN

Kerja sosial (social work) ialah suatu profesion perbantuan (helping profession) -- membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam kefungsian sosial mereka; bekerja dengan klien melalui intervensi berasaskan/berdasarkan teori-teori, teknik-teknik serta kemahiran yang terus diperkayakan dari semasa ke semasa melalui amalan, pengalaman, kajian, dan sebagainya.

Kerja sosial juga suatu bidang pekerjaan dan amalan (practice) yang cuba mendidik, menggalakkan dan memperkasakan masyarakat (termasuk individu, kelompok) agar terlibat aktif dalam perubahan bagi kesejahteraan bersama.

Kerja sosial dikatakan suatu bidang kerjaya profesional kerana memenuhi kriteria tertentu seperti berikut:

 • mempunyai teori dan body of knowledge yang sistematik

 • mempunyai sistem pendidikan dan latihan yang standard (yakni diterima pakai oleh pihak-pihak yang mengendalikan program pendidikan dan latihan kerja sosial di mana-mana)

 • mempunyai nilai-nilai dan kod etika tertentu yang menjadi panduan amalan semua pengamalnya

 • mempunyai pertubuhan profesional dalam kalangan pengamal yang menjaga kepentingan ahli serta memantau dan mengawal tatacara serta mutu profesion

 • mempunyai budaya profesionalnya tersendiri, dan mendapat pengiktirafan umum (masyarakat) sebagai suatu kerjaya profesional.


Terdapat banyak salah faham tentang perbezaan antara kerja sosial (profesional) dengan kerja kemasyarakatan sukarela. Sementara kerja sosial memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di atas, kerja kemasyarakatan sukarela boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja yang berminat asalkan dilakukan dengan sukarela, yakni dengan ikhlas, tanpa paksaan oleh sesiapa, dan tanpa mengharapkan sebarang ganjaran material.

Walau bagaimanapun, perlu disedari bahawa sekarang ini kesukarelawanan atau bidang kerja sukarela juga menekankan aspek-aspek kemahiran dan kepakaran tertentu; kerja sukarela juga menuntut suatu sistem latihan dan pengurusan yang sistematik, di samping menggalakkan budaya kerja yang lebih profesional dalam kalangan sukarelawan dan mereka yang terlibat dalam sektor sukarela agar dapat berkongsi dan memberikan sumbangan terbaik kepada masyarakat dan kumpulan sasaran.

SKOP DAN PROSPEK KERJA SOSIAL

Skop kerja sosial sangat luas dan terus berkembang, antaranya: Pembangunan Komuniti; Keluarga; Kanak-Kanak dan Remaja; Belia; Golongan Marginal; Pentadbiran/ Pengurusan; Golongan Kelainan/Kurang Upaya; Wanita; Keluarga; perkhidmatan di Sektor Perburuhan/Pekerja dan Industri; Sumber Manusia; Kerja Sosial dengan Pelarian/Pendatang/Imigran/Golongan Minoriti yang terpinggir; Kerja Sosial di Sekolah; Orang Asal/Asli; Organisasi; Dasar/Polisi dan Undang-Undang; Latihan; Penyelidikan; dan sebagainya.

Prospek kerja juga semakin cerah, lebih-lebih lagi dengan pembangunan pesat dan perubahan yang berlaku dalam masyarakat sekarang…

APAKAH SYARAT-SYARAT YANG DPERLUKAN UNTUK MENJADI PEKERJA SOSIAL?

Selain daripada pendidikan dan latihan yang disebutkan di atas, beberapa syarat dan ciri berikut dikira perlu untuk menjadi seorang pekerja sosial:

 • Pengasih dan penyayang.

 • Keperihatinan (kepedulian) sosial. Concerned about what happens to people, communities around you and wanting to be of some service to improve situation, to make this world a better place for all.

 • Bersedia, ingin dan bersungguh-sungguh mahu belajar, dan meningkatkan kapasiti diri (pengetahuan, sikap, kemahiran) untuk menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

 • Rendah hati (humbleness, humility), yakni tidak sombong atau meninggi diri, atau merasa diri sendiri saja yang betul, menunjuk-nunjuk dan sebagainya.

 • Mempunyai andaian-andaian yang positif terhadap orang atau pihak yang ingin dibantu dan masyarakat umumnya.

 • Sedia menghadapi cabaran.

 • Mempunyai keazaman dan komitmen tinggi untuk membuat perubahan ke arah keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Ke semua syarat dan ciri di atas boleh dipelajari atau dikuasai dan dibiasakan (dibudayakan) melalui amalan hari-hari. Syarat-syarat dan ciri-ciri ini boleh dimiliki dan dipertingkatkan oleh setiap yang bergelar pekerja sosial.

APAKAH YANG HARUS DILAKUKAN SEKARANG JIKA BELUM ATAU KEKURANGAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT?

Bagi saudara-saudari yang baru, apakah persiapan diri yang diperlukan dari sekarang? Ini perlu difikirkan. Renungi catatan di atas dan buat rumusan atau bentuk suatu keazaman baru untuk menjadi seorang pekerja sosial yang baik.

Begitu juga bagi yang sudah beberapa semester di sini, dan yang akan keluar menjadi pengamal kerja sosial terlatih (trained social worker) dalam sedikit masa nanti, apakah yang harus dilakukan sementara masih ada masa?

ADAKAH PROSES PEMBELAJARAN (LEARNING) SEDANG BERLAKU DALAM KALANGAN SDR/I? – Pembelajaran yang membawa implikasi terdapatnya PERUBAHAN PADA DIRI SDR/I – SEDANG BERUBAH, atau BELUM BERUBAH? MASIH DITAKUK LAMA JUGA? Sdr/i sendiri orang yang terbaik untuk menjawabnya. Sdr/i tahu sikap, pengetahuan dan kesediaan diri sendiri untuk menggalas tanggungjawab dan peranan sebagai pekerja sosial.

Jika terdapat kekurangan atau kelemahan, sdr/i tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di sekeliling sdr/i terdapat pelbagai sumber dan bahan rujukan yang boleh membantu. Pendedahan yang sdr/i dapat di universiti amat terhad (minimal) tetapi seharusnya cukup membantu untuk diteruskan.

CABARAN-CABARAN TERHADAP PEKERJA SOSIAL

 • PENSEJAGATAN (globalisation) – PERUBAHAN PANTAS, BERSIFAT GLOBAL, TEKNOLOGI BARU, PERSAINGAN SENGIT, DAN KEPERLUAN MENINGKATKAN KEUPAYAAN KITA…

 • PERSEPSI ATAU TANGGAPAN UMUM kononnya kerja sosial hanya bersifat REAKTIF, KURANG INISIATIF (we only tend to respond to social chaos, anarchy, turmoil, and problems which are by-products of economic, political, and other life and natural processes). SELAMANYA IKUT DI BELAKANG? Coming from behind to help reduce or resolve problems left by others, BENARKAH INI?

 • PROAKTIF – SEDIA MENGAMBIL INISIATIF untuk membawa perubahan. Tidak menunggu permasalahan muncul untuk bertindak, sebaliknya dapat mengubah atau menyesuaikan persekitaran dan keadaan, serta juga bergerak ke arah mengawal pembangunan agar lebih mesra-rakyat, dan menjamin kesejahteraan bersama. JIKA TIDAK, APA SEBENARNYA YANG KITA KEJAR, APA YANG KITA IKUT, DAN KE MANA KITA?

 • DASAR/POLISI DAN SIKAP PEMERINTAH -- adakah dilihat sebagai pro-social work ataupun ada ambiguity dalam hal ini? Jika pro- atau bersimpati dan sedar bahawa kerja sosial punya peranan penting dan diperlukan, apakah yang harus dan sepatutnya dilakukan bersabit dengan polisi, undang-undang, peraturan, kemudahan-kemudahan, peruntukan kewangan, pembangunan kerja ... penghargaan dan pengiktirafan?

 • CABARAN DALAMAN -- kesedaran, tahap kefahaman, komitmen, sikap dan perilaku profesional yang dihayati/diamalkan dari sekarang, perubahan minda… ADAKAH SDR/I KRITIKAL, ANALITIKAL DAN OBJEKTIF DALAM MENGHADAPI DAN MENANGANI SESUATU? BAGAIMANA DENGAN KEGHAIRAHAN BELAJAR, DAYA INTELEKTUAL? CUKUPKAH SETAKAT YANG DIKULIAHKAN, DIBACA DARI BUKU DAN JURNAL? (perbincangan, persoalan yang ditimbulkan, debat dan dialog, persoalan idea dan teori dan bagaimana semua ini relevan dalam konteks masyarakat kita sekarang dan seterusnya?

 • SUMBANGAN KITA KEPADA BIDANG KERJA SOSIAL INI. Adakah kita berupaya memberikan sesuatu, atau hanya menenggek, menurut sahaja?

INI SEMUA WAJAR SDR/I FIKIRKAN, ATAU LAKSANAKAN DARI SEKARANG!

KERJA SOSIAL DI LUAR NEGERI… SEKADAR INGATAN

Sebagai bakal pekerja kerja sosial terlatih kita semua harus akur bahawa konteks kerja kita bukan statik, sebaliknya sentiasa berubah. Kita juga harus peka dengan keperluan dan tuntutan persekitaran yang demikian, jika tidak kita akan ketinggalan dan tidak relevan.

Perkembangan dalam perkara-perkara berikut perlu sentiasa dipantau oleh pekerja sosial kita:

 • Dasar/polisi, peraturan, piawaian tentang kerja sosial
 • Pendidikan dan latihan
 • Penyelidikan dan pengalaman di luar negara
 • Pelbagai penerbitan, penulisan (termasuk di internet)
 • Pendekatan, kemahiran, kaedah (yang bekesan, terkini)
 • Komitmen profesional pekerja sosial dalam memberi perkhidmatannya (ingat, dalam kalangan sukarelawan pun tahap prestasinya tinggi, pengetahuan dan kemahiran khusus dituntut..)
 • Sistem dan organisasi kerja (semakin dipertingkatkan agar lebih efisien)
 • Prasarana perkhidmatan mengalami aneka perubahan yang memudahkan kerja dan mesra-rakyat (pelanggan, orang ramai).

ILMU, KEMAHIRAN, & RANGKAIAN PERHUBUNGAN

Keperluan menimba ilmu. Apa yang sdr/i baca, bincang dan dialogkan? Adakah ini menjadi suatu amalan biasa, suatu budaya kehidupan, atau hanya sekali sekala, untuk peperiksaan dan tugasan akademik (markah dan gred) sahaja?

Penglibatan/penyertaan dalam wacana, ceramah, kegiatan-kegiatan keilmuan dan keintelektualan?

Pelbagai kaedah dan kemahiran yang ada, pengalaman yang dilalui oleh kita dan masyarakat luar -- ADAKAH DIMANFAATI SEBAIKNYA?

Rangkaian perhubungan dan kerja – termasuk pelbagai sumber dan kepakaran yang wujud di sekeliling, kontak-kontak baru & pemeliharaan kontak-kontak itu… SEMUA INI MEMBANTU KERJA KITA, DAN BAIK UTK KEPENTINGAN MASYARAKAT.


REFLEKSI

Adakah kerja sosial itu indah kabar dari rupa? Adakah ia sesuatu yang sama seperti bidang-bidang lain juga? (apakah keunikannya?).

Sdr/i harus faham apakah tuntutan-tuntutan kerja sosial dan tuntutan masyarakat di luar sana terhadap sdr/i. Juga soal tanggungjawab dan peranan sdr/i.

Sdr/i perlu meningkatkan keupayaan diri dalam pelbagai aspek – maklumat, ilmu, kemahiran, sahsiah (personality) – untuk menjadi pekerja sosial yang baik, cekap (competent) dan berkesan (soal persiapan diri).

Akhirnya, cubalah renungkan dan fikirkan…

 • Apakah erti menjadi pekerja sosial profesional?
 • Apakah makna menjadi kawan si susah, si lemah, yang terpinggir, teraniaya, yang memerlukan bantuan dan sokongan?
 • Sumbangan kepada kesejahteraan bersama
 • Kepuasan dalaman kita sebagai penyumbang
 • Makna bagi kehadiran dan kehidupan kita

SELAMAT MENJADI PEKERJA SOSIAL YANG BERJASA DAN DI SAYANGI MASYARAKAT!

Terima kasih!

 

Azizan Bahari
Program Pengurusan Kerja Sosial
UUM

 

Pustaka Qarya

Banner

Aktiviti

Aktiviti