Skip to content

Sukarelawan Malaysia

LAMAN UTAMA ARTIKEL / CERAMAH PANDUAN UNTUK SUKARELAWAN KOMUNITI *
PANDUAN UNTUK SUKARELAWAN KOMUNITI *
Written by Dr. Azizan Bahari   
Friday, 15 July 2011 12:03

 

 

 1. Siapa yang Bukan Sukarelawan?
 2. Sukarelawan Komuniti
 3. Mengapa Menjadi Sukarelawan Komuniti?
 4. Prinsip-Prinsip Kerja Sukarela
 5. Kenali Komuniti Anda
 6. Sumber-Sumber Komuniti
 7. Peranan Sukarelawan Komuniti


Siapa yang Bukan Sukarelawan?

Sebelum mengenali sukarelawan elok diperjelaskan dahulu maksud kerja sukarela yang dilakukan oleh sukarelawan.

Apakah Kerja Sukarela?

Kerja sukarela ialah kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan material, dan dapat memberi manfaat kepada golongan/pihak sasaran (Azizan, 2009).

Siapakah Sukarelawan?

Sukarelawan seorang yang mempunyai minat dan terlibat dalam sesuatu kegiatan sukarela. Sukarelawan juga harus mempunyai sesuatu yang hendak disumbangkan atau diokongsikan dengan pihak sasaran/komuniti seperti pengalaman, fikiran dan ilmu, kemahiran dan kebolehan, tenaga fizikal, dan sebagainya.

Untuk memastikan sama ada seseorang itu sukarelawan sebenar atau tidak elok jika kita cuba meneliti sifat-sifat atau ciri-ciri bukan sukarelawan. Jika kita masih mempunyai sifat-sifat berkenaan maka perlulah kita berusaha untuk memperbetulkannya atau mengatasinya agar dapat menjadi sukarelawan sebenar. Kita sendiri tentulah dapat mengenalpasti dan mengetahui sifat-sifat berkenaan sama ada ia wujud atau tidak dalam diri kita. Orang lain mungkin mengenali kita dari segi luaran sahaja.

Siapakah yang BUKAN sukarelawan sebenar?

Seorang itu bukan sukarelawan sebenar jika dia:

 • Melakukan kerja / khidmat sukarela dengan terpaksa, yakni bukan bersukarela dengan kehendaknya atau minatnya sendiri, tetapi lebih kerana paksaan atau desakan orang.
 • Tidak jelas apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukannya. Dia juga tidak jelas tentang peranannya (fungsinya) dalam tugasan tersebut – kedudukan dan sumbangannya, dan kesan atau impak yang mungkin terjana daripada kerjanya.
 • Tiada kesungguhan (komitmen) terhadap kerja/khidmat. Seseorang itu bukan sukarelawan sebenar jika dia melakukan kerja sukarela secara sambil lewa, atau sekadar melepaskan batuk ditangga sahaja. Pada zahirnya dia mungkin kelihatan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menjiwai (menghayati) kerja/khidmatnya. Dia boleh dikatakan melakukan sesuatu secara mekanikal, tanpa semangat dan roh (soul).
 • Sombong. Dia bersikap tidak menghormati komuniti, atau merasakan dirinya penting atau lebih mengetahui tentang sesuatu. Tiada perasaan rendah hati (humbleness/humility) di dalam dirinya. Dia bersikap memandang rendah terhadap orang lain.
 • Enggan belajar / memperbaiki diri. Tidak berminat atau bersedia untuk mempelajari sesuatu daripada orang lain dan komuniti bagi meningkatkan mutu kerja/khidmat, dan menjadi sukarelawan yang lebih berkesan dan baik.
 • Bersikap negatif terhadap komuniti / orang. Dia mungkin memberikan khidmatnya tetapi bersikap mencurigai komuniti/kumpulan sasaran. Dia tidak yakin terhadap potensi dan kebolehan komuniti. Dia mungkin mengandaikan komuniti lemah, mundur atau tidak mampu berdikari.
 • Tidak perihatin. Dia tidak mengambil berat atau kurang bertimbang rasa dan sensitif terhadap permasalahan orang dan komuniti. Dia mungkin teragak-agak untuk memberikan bantuan yang diperlukan orang.
 • Bukan tenaga (buruh) percuma. Sukarelawan bukan buruh percuma yang boleh diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu. Sukarelawan manusia mulia yang sedia berkongsi dan menyumbang untuk kesejahteraan bersama komuniti. Dia punya maruah dan harga diri. Sumbangannya harus dihargai, bukan dipergunakan untuk memenuhi kepentingan sempit pihak-pihak tertentu.
 • Tiada sesuatu untuk disumbangkan / dikongsikan dengan komuniti / orang. Seseorang yang ingin bersukarela perlu mempunyai sesuatu yang boleh disumbangkan/dikongsikan dengan orang. Contohnya: idea, ilmu, maklumat, pengalaman, kemahiran, kebolehan, kearifan, tenaga fizikal dan sebagainya. Apa yang ingin disumbangkan seharusnya diperlukan oleh pihak sasaran, dan sukarelawan harus bersedia dengan sesuatu yang ingin disumbangkan itu.
 • Tiada persiapan, persediaan, latihan untuk bersukarela. Seseorang bukan sukarelawan sebenar jika dia tidak membuat persiapan untuk memberikan yang terbaik kepada komuniti.


Mengapa Menjadi Sukarelawan Komuniti?

Setiap orang yang ingin menjadi sukarelawan komuniti tentu mempunyai tujuan atau sasarannya tersendiri daripada penglibatannya. Tujuan atau sasaran ini tidak semestinya sama dengan tujuan kerja sukarela umumnya. Tujuan atau sasaran ini mungkin lebih bersifat peribadi (personal) tetapi baik untuk perkembangan diri sukarelawan dan juga untuk kepentingan bersama komuniti.

Antara tujuan individu sukarelawan yang dimaksudkan ialah:

 1. Amal jariah
 2. Belajar dan mengetahui sesuatu
 3. Mencari pengalaman baharu
 4. Berkenalan
 5. Rasa sepunya
 6. Mengisi masa lapang dengan sesuatu yang berfaedah
 7. Ingin membantu komuniti
 8. Peluang melawat
 9. Meneroka kemahiran yang berbeza
 10. Dorongan atau galakan rakan-rakan/ahli keluarga
 11. Dll.


Prinsip-Prinsip Kerja Sukarela

Prinsip ialah pegangan atau pedoman. Prinsip juga asas penting dalam membuat keputusan atau tindakan. Prinsip membantu dan memandu seseorang dalam kerja dan kehidupannya.

Seperti mereka yang bekerja dengan orang awam, sukarelawan juga harus berkhidmat dengan berpandukan prinsip-prinsip tertentu, antaranya:

i. Sedia berkongsi

ii. Berkhidmat tanpa pilih kasih, atau diskriminasi

iii. Menyumbang/melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau ganjaran matrerial

iv. Bermula dari keadaan dan keperluan komuniti (kepentingan komuniti, bukan kepentingan sukarelawan atau pihak lain)

v. Melibatkan kumpulan sasaran dalam sesuatu keputusan dan tindakan

vi. Akur bahawa manusia / insan merupakan sumber utama dalam kerja sukarela

vii. Percaya bahawa setiap orang boleh menyumbang!


Kenali Komuniti Anda

Untuk bekerja dengan komuniti sukarelawan mesti mengenali komuniti sasarannya. Dia perlu mengkaji, merujuk, dan bertanya orang-orang dan pihak-pihak berkenaan tentang komuniti tersebut. Mengenali komuniti akan memudahkan kerja. Mengenali dan memahami komuniti juga memungkinkan kerja dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Beberapa aspek penting tentang komuniti sasaran perlu diketahui, antaranya:

 • Siapakah anggota-anggota komuniti?
 • Latar belakang/sejarah komuniti
 • Kumpulan / golongan-golongan yang wujud dalam komuniti
 • Taraf hidup – ekonomi, sumber pendapatan, tahap pelajaran, gaya hidup, perhubungan dan pergaulan sesama anggota komuniti
 • Siapakah ketua komuniti, siapa membuat keputusan
 • Apakah yang diperlukan komuniti?
 • Sumber-sumber yang terdapat di dalam dan di sekitar komuniti


Sumber-Sumber Komuniti

Apakah aset, potensi, kemahiran dan kebolehan yang terdapat di dalam dan di sekitar komuniti? Ini bermaksud sumber-sumber komuniti. Perancangan dan pelaksanaan kerja dalam komuniti mesti mengambil kira sumber-sumber komuniti sendiri, bukannya mengharapkan bantuan atau tajaan luar sahaja. Malah, dalam bekerja dengan komuniti sukarelawan seharusnya berusaha ke arah membantu komuniti agar dapat berdikari, termasuk melalui penggunaan sumber-sumber tempatan.

Pelbagai bentuk sumber terdapat di dalam dan di sekitar komuniti, dan ini harus diketahui sebaiknya. Sumber-sumber itu meliputi:

 1. Pengalaman
 2. Ilmu pengetahuan
 3. Tenaga mahir
 4. Kepakaran dan kebolehan
 5. Pertubuhan sukarela / Jawatankuasa penduduk
 6. Kumpulan / kelompok
 7. Jabatan / agensi Kerajaan
 8. Sekolah, institusi pengajian, pusat latihan, pusat sumber
 9. Sumber alam tempatan
 10. Material dan kewangan
 11. Teknologi (khususnya teknologi yang sesuai, menjimatkan kos, dan mudah digunakan komuniti, termasuk teknologi tradisional)
 12. xii. Perhubungan, kerjasama, perpaduan, networking
 13. Nilai-nilai dan norma-norma positif komuniti
 14. Dll.

Semua sumber yang dinyatakan ini berpotensi membantu usaha-usaha sukarelawan dalam komuniti. Sesetengahnya sudahpun membantu, manakala yang lain mungkin belum diterokai potensinya. Mengetahui sumber-sumber yang ada di dalam komuniti bererti mengetahui potensi dan keupayaan komuniti yang sedia ada. Ia juga membantu memperkasakan komuniti, yakni membangunkan kesedaran dan keyakinan diri komuniti, memberanikan mereka membuat keputusan serta mengambil inisiatif dan tindakan bersama. Sudah tentu ia juga menjanjikan kelancaran dan kejayaan sesuatu usaha yang dilaksanakan.

Peranan Sukarelawan Komuniti

Dalam keadaan tertentu, sukarelawan komuniti dituntut memainkan peranan-peranan tertentu. Kadang kala beberapa peranan berikut dimainkan atau berjalan serentak. Antara peranan-peranan tersebut ialah:

 1. Pemangkin (katalis)
 2. Pembantu
 3. Pendorong
 4. Penyusun/penggerak
 5. Perunding
 6. Fasilitator (pemudah cara)
 7. Jurulatih
 8. Penyelaras
 9. Pembela (advokat)

Untuk berupaya memainkan peranan-peranan ini maka sukarelawan komuniti perlu berusaha lebih gigih untuk mempersiapkan diri dengan ilmu, sikap, semangat, dan kemahiran tertentu. Dia mesti rajin belajar dan gigih memperbaiki diri.

Demikian sedikit panduan dan ingatan untuk sukarelawan komuniti. Sekian, selamat bersukarela dengan komuniti!

-------------------------------------------

(* Butiran ceramah yang disampaikan kepada sekumpulan calon sukarelawan komuniti di Jitra, Kedah pada 4 Julai, 2011)

 

Pustaka Qarya

Banner

Aktiviti

Aktiviti