Skip to content

Sukarelawan Malaysia

LAMAN UTAMA CATATAN Menyemai dan Menyuburkan Minat
Menyemai dan Menyuburkan Minat
Written by Dr. Azizan Bahari   
Sunday, 21 March 2010 19:58

Mengapa menghadkan diri pada satu dua minat dan tidak mempedulikan kemungkinan-kemungkinan lain? Apakah keinginan dan kemampuan diri begitu terbatas? Bukankah kehidupan suatu kepelbagaian yang membuka luas ruang penerokaan? Bukankah penerokaan suatu usaha penemuan diri yang dapat memberikan nilai dan menambahkan makna pada kehidupan?

Kita hadir dengan segala naluri, pancaderia, kebolehan ..., dan setiapnya bisa bercambah dan berkembang tanpa kita terbayangkan batasan dan rangkumannya. Jika diamati, ternyata dalam kehidupan hari-hari kita pun, kita mempunyai dan menguasai berbagai-bagai kemahiran, kebolehan dan keupayaan. Kita mampu memegang pelbagai peranan serentak dan melaksanakan aneka tugasan. Diri kita amat berpotensi. Jika diberikan peluang ia boleh menonjol dan menyerlah.

Seperti hal-hal lain dalam kehidupan, minat atau kecenderungan perlu diterokai. Orang barangkali tidak menyedari keupayaan dirinya kecuali dia berusaha mencari dan memahaminya. Atau, orang mungkin sengaja memperkecilkan kemampuannya, dan dengan itu menafikan diri menikmati kekayaan dan kerencaman hidup ini...

 

Pustaka Qarya

Banner

Aktiviti

Aktiviti