Skip to content

Sukarelawan Malaysia

CV RINGKAS AZIZAN BAHARI
LATAR DIRI
 • NAMA
: AZIZAN BIN BAHARI
 • KELULUSAN
: Diploma Sains Pengurusan (INTAN); BA Social Welfare (University of Wisconsin-Madison, USA); MA Industrial Relations (University of Warwick, UK); PhD Sociology – Comparative Labour Studies (University of Warwick, UK).
 • JAWATAN SEKARANG
: Prof Madya, Pusat Teknologi Komunikasi dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).
 • KEPAKARAN
: Kesukarelawanan, Kerja Komuniti, Gerakan dan Kerja Belia.
 • ISTERI
: Patimah Shamsu
 • ANAK-ANAK
: Maya Iza Azizan & Wira Budiman Azizan.
 • E-MEL
: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • LAMAN WEB RASMI
: www.sukarelawanmalaysia.com
 • TEMPAT TINGGAL
: Kangar, Perlis

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 1. Wartawan, Kumpulan Akhbar The Straits Times (1973).
 2. Setiausaha Kerja, Pegawai Penerangan, Belia Malaysia (badan induk pergerakan belia dan pelajar Malaysia) (1973-1981) merangkap Setiausaha Pengelola, Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) (badan penyelaras majlis-majlis belia kebangsaan di negara-negara anggota ASEAN) (1978-1981).
 3. Pensyarah, Program Pembangunan & Pentadbiran Sosial, Universiti Sains Malaysia (1989-1997).
 4. Pengarah Eksekutif, Institut Kajian Dasar (IKD) (1994-1996), dipinjamkan oleh USM.
 5. Pengarah Pengajian, Institut Pengajian Buruh dan Pengurusan (ILMU) (1998), terlibat dalam penubuhan ILMU.
 6. Timbalan Pengarah, Eksekutif Kanan, merangkap Editor Sukarelawan, Yayasan Salam Malaysia (1998-2004); terlibat dalam penubuhan Yayasan pada 1995-1996.
 7. Pengerusi, Arus Consultancy Sdn.Bhd. (syarikat perunding mengkhusus dalam program latihan dan bengkel kesukarelawanan, kerja belia, kerja komuniti dan kepekaan gender) (2004-2006).
 8. Penerbit, Penulis, Pustaka Qarya (syarikat penerbitan sendiri) (2004-).
 9. Pensyarah Kanan, Program Pengurusan Kerja Sosial, Universiti Utara Malaysia (UUM) (2006-2011)

 

PENERBITAN (BUKU DAN MONOGRAF)

 1. Azizan Bahari. (1995). Belia dan Masyarakat. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
 2. Azizan Bahari. (1995). Pergerakan Belia: Persoalan dan Cabaran. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
 3. Azizan Bahari & Chandra Muzaffar (ed.). (1996). Keadilan Sosial. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
 4. Siddiq Fadzil, Zambry Abd.Kadir & Azizan Bahari. (1999). Menoleh Sejarah Menyorot Arah. Monograf. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
 5. Azizan Bahari & Mustaffa Kamil Ayub (ed.). (1999). Youth: Vision and Leadership. Kuala Lumpur: Council for ASEAN Youth Cooperation.
 6. Azizan Bahari. (2002, 2005), Menghayati Kerja Sukarela. Petaling Jaya: Qarya Sdn.Bhd.
 7. Azizan Bahari (ed.). (2003, 2004), Generasi Muda Menangani Cabaran. Alor Setar: Yayasan Dr.Rodzi.
 8. Azizan Bahari (compiler). (2004). The Shop and Other Poems, Kuala Lumpur: Pekan Ilmu.
 9. Azizan Bahari. (2005). Kisah Kita (himpunan puisi dan catatan). Petaling Jaya: Qarya Sdn.Bhd.
 10. Azizan Bahari (penyusun). Menjadi Sukarelawan. (2006, 2009). Petaling Jaya: Qarya Sdn. Bhd.
 11. Azizan Bahari (compiler). (2007). Becoming a Volunteer. Kuala Lumpur: International Youth Centre Foundation & Qarya Sdn.Bhd.
 12. Azizan Bahari. (2008, 2009). Menjadi Pemimpin. Petaling Jaya: Qarya Sdn.Bhd.
 13. Azizan Bahari. Bekerja dengan Komuniti(akan terbit)..
 14. Azizan Bahari. Menghargai Kehidupan (akan terbit)

 

PENGLIBATAN SUKARELA/KHIDMAT MASYARAKAT)

Panel/Jawatankuasa/Majlis Peringkat Kebangsaan dan Negeri

 1. Ahli, Jawatankuasa Penasihat Pembangunan Belia FELCRA, 1970-an
 2. Ahli, Jawatankuasa Anti-Dadah Kebangsaan, 1970-an
 3. Ahli, Panel Penilai Anugerah Kurnia Belia Jaya (KBJ) (Kebangsaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1970-an, awal 1990-an
 4. Ahli, Majlis Perundingan Belia Negara (MPBN), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, awal 1990-an
 5. Pengerusi, Jawatankuasa Bengkel Pekerja Muda, Majlis Belia Pulau Pinang, 1991-1993
 6. Ahli, Panel Penilai Anugerah Belia Negara (Kategori Persatuan) Peringkat Negeri Pulau Pinang, 1992-1994
 7. Ahli, Majlis Perundingan Belia Negeri Pulau Pinang, Jabatan Belia dan Sukan Pulau Pinang, 1992
 8. Ahli, Panel Penggubal Deraf Dasar Pembagunan Belia Negara, KBS, 1993-1994.
 9. Panel Konsultan, Committee for ASEAN Youth Cooperation, 1997-2002.
 10. Ahli, Jawatankuasa Kebangsaan Program Khidmat Sosial Negara (PKSN), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1997
 11. Pengerusi, Jawatankuasa Pembinaan Modul PKSN, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1997.
 12. Pakar Rujuk, Panel Pembangunan Program, Pusat Belia Antarabangsa (IYC) – 2006-2008.
 13. Ahli, Jawatankuasa Sokongan (Program) YPKT, Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu, 2006-2008.
 14. Pakar Rujuk, Siri ToT Pembinaan Modul Kursus (kesukarelawanan) Kokurikulum Berkredit di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, 2010
 15. Ahli, Majlis Perundingan Belia Negeri Kedah, Jabatan Belia dan Sukan Kedah, 2008-2009.

Pertubuhan Sukarela

 1. Yang DiPertua, Persatuan Pelajar-Pelajar Islam Kolej Pertanian Malaya, 1971-72
 2. Ahli Exco, Persatuan Kakitangan Akademik dan Pentadbiran USM, awal 1990-an
 3. Ahli, Persatuan Pekerja Sosial Malaysia, 1993-
 4. Ahli, Pertubuhan Pergerakan Akademik Malaysia (GERAK)
 5. Felo Kanan, Yayasan Salam Malaysia, 1997-1998
 6. Felo, Institut Pengajian Buruh dan Pengurusan (ILMU), 1998-1999
 7. Felo, Pusat Kajian Kepimpinan dan Pembangunan (CELDES), 1997-1998
 8. Ahli, Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM), 2004-
 9. Ahli, Persatuan Penulis Perlis (3P), 2008-
 10. Ahli, Angkatan Sasterawan Indera Perlis (AKSARA), 2008-


(Sept. 2011)

 

Pustaka Qarya

Banner

Aktiviti

Aktiviti